DOZIS - Društvo oseb z izgubo sluha Dolenjske in Bele krajineDelovanje društva

Društvo oseb z izgubo sluha Dolenjske in Bele krajine neprekinjeno deluje od 1956 leta dalje in ima od 1997 leta dalje sedež v lastnih prostorih na Glavnem trgu 11 v Novem mestu.

Društvo danes

V zadnjih desetih letih, natančneje 1997 leta dalje, gre našemu društvu bistveno bolje. Prostorski pogoji so se izboljšali, saj imamo lastne prostore v centru mesta, ki s svojimi 100 m omogočajo izvedbo različnih posebnih socialnih programov in druženje. Posebni socialni programi, ki jih izvajamo, dopolnjujejo socialno in izobraževalno dejavnost, ki jo v Sloveniji izvaja javna služba. V tem delu naše društvo pomembno zapolnjuje vrzel premalo ali pa sploh neorganizirane skrbi za oseb z izgubo sluha s strani države in občine. Večina socialnih programov se je razvila iz specifičnih potreb od oseb z izgubo sluha. Naš temeljni cilj pa je blažitev posledic funkcionalnih okvar posameznega invalida in zato so programi odraz potreb le-teh. Neprecenljiva pomoč društva našim uporabnikom predstavlja takojšnje odzivanje in pomoč ljudi, ki delajo v tej nevladni organizaciji. V zadnjih letih smo delo društva organizirali tako, da je za nujne zadeve dosegljiva mobilna številka vsak dan tudi po izteku uradnega delovnega časa, tako ob vikendih kot ob praznikih.

010203

Posebni socialni programi

So namenjeni uporabnikom z izgubo sluha, ki jih soustvarjajo in so odraz njihovega primanjkljaja. Poudariti je potrebno, da se izvajajo v društvu, ki ima za to ustrezno opremljene prostore, ustrezno izobražen kader in se izvajajo v znakovnem jeziku.  
- Najbolj pomembna storite društva za osebe z izgubo sluha je informacijska pisarna, oz. možnost pridobivanja informacij kadarkoli v društvu ali preko mobilnega telefona in na njim prilagojen način. Tako oseba z izgubo sluha dobi informacijo hitro, natančno in takrat ko jo nujno potrebuje. Vodi jo strokovna delavka društva za osebe z izgubo sluha.
- Za naglušne uporabnike posredujemo informacije o nabavi slušnih aparatov, tehničnih pripomočkih, servisih, indukcijskih zankah in pravicah iz zdravstvenega zavarovanja.
- V društvu deluje skupina za samopomoč naglušnim osebam, ki se sestajajo na vsakih 14 dni.
- Za uporabnike društva so najbolj pomembni programi za preprečevanje socialne izoliranosti.  Zato izvajamo vse oblike družabništva kot so razne delavnice, predavanja, srečanja, izlete, tečaje in s tem omogočamo druženje s sebi enakimi, izmenjavi izkušenj, nasvetov, športne aktivnosti, tu se tkejo prijateljske in zakonske vezi.

- Organiziramo tudi 40 urni tečaj znakovnega jezika za slišečo populacijo, katero osveščamo o  ljudeh z drugačnimi potrebami .        
- Izvajamo predstavitve po OŠ, vrtcih, za zdravstvene delavce, šolnike, carinike z namenom zmanjševati nevednost o osebah z izgubo sluha, ter vzpostaviti razumevanje za drugačne v našem okolju. S tem bo bivanje osebam z izgubo sluha med nami bolj prijazno. 
- Če ste tudi vi takšni, da ne morejo do vas priti besede drugih ljudi, če ne morete zaznati njihovega pomena, ste potrebni pomoči. Najtežje pa je, ko ne moreš glasovno ali pisno oblikovati svojih misli, občutkov in stališča, če jih ne moreš sporočiti drugemu in če ti ni možno vzpostaviti mostu komunikacije z drugo osebo. Zato je društvu dano poslanstvo, da ustvari pogoje, kjer se bodo ljudje počutili dobro, razumljeno in sprejeto.

Cilji društva:

- Oblikovanje, razvijanje in izvedba programov, kateri so se razvili iz specifičnih potreb oseb z izgubo sluha. Blažitev posledic funkcionalnih okvar posameznega invalida, ki so odraz potreb posameznik in odvisni od vrste izgube sluha.

- Skrb za psihosocialno dobrobit vsakega uporabnik ne glede na članstvo kot pomoč pri socialni integraciji.

- Zmanjševanje socialne izključenosti vseh generacij oseb z izgubo sluha.

- Ustvarjanje pogojev za kvalitetno preživljanje prostega časa.

- Razvijanje in utrjevanje sodelovanja s sorodnimi organizacijami v Sloveniji in tujini.

- Seznanjanje javnosti o društvu kot sodobni obliki civilne družbe.

- Ohranjanje kulture gluhih in znakovnega jezika.

[ Na vrh ]

Iskanje

Kje smo

Glavni trg 11, 8000 Novo mesto

Uradne ure in kontakt

Ponedeljek   08:00 – 14:00

Torek          08:00 – 14:00

Sreda          10:00 – 12:00

                  14:00 – 16:00

GSM: 041 340 267

TEL: 07 332 47 77

dgnnm56@gmail.com

Klicni center za osebe z okvaro sluha

URL: Klicni center

GSM: 031 777 600

Zahvala

Zahvaljujemo se vsem, ki ste v letu 2023 podarili  % dohodnine. Naprošamo občane, da darujejo Društvu oseb z izgubo sluha Dolenjske in Bele krajine.

Sofinancerji

FIHO

 logo gns

monm

 

 

Občina Metlika grb Občina Semič grb

    Metlika            Semič

Občina Šentjernej grb Obcina Mirna

  Šentjernej         Mirna

Obcina Skocjan grb Obcina Sentrupert

  Škocjan         Šentrupert

Obcina Straza dolenjsketoplice

   Straža           Dol. Toplice

 Obcina Crnomelj Obcina Trebnje grb

  Črnomelj          Trebnje 

Občina Mirna Peč grb  Žužemberk

   Mirna peč     Žužemberk

00

01a

01b

 

Sledite nam

F1  Y

Kdo je na strani

We have 312 guests and no members online